Företag i Haninge kommun (10 708 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

D

G

H

J

M

N

O

S

T

U

V

Å

Ö

Snabbfakta

Haninge kommun ligger i Stockholms län och här finns 10 465 företag verksamma varav 1 033 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Haninge finns det 4 492 aktiebolag, 268 handelsbolag, 71 kommanditbolag och 4 301 enskilda firmor samt 1 333 övriga bolag.

  • I Haninge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 37 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 492 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 765 KSEK vilket är 62,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 63 konkurser skett men 1 033 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Haninge kommun är 8,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 1 065 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 73 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Haninge kommun på plats 89 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 63 st vilket räknat per invånare placerar Haninge kommun på plats 33 av 290.
  • Haninge kommun har 87 490 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 26 801 339 KSEK, vilket ger 306 KSEK per invånare och placerar Haninge på plats 237 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Haninge kommun blir detta 1 654 894 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Haninge på plats 249 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Haninge kommun har 9 696 514 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 195 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 342 787 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Haninge kommuns aktiebolag plats 226 av 290 vad gäller inbetald skatt.