Företag i Helsingborgs kommun (19 321 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

P

R

T

V

Ä

Ö

Snabbfakta

Helsingborgs kommun ligger i Skåne län och här finns 21 267 företag verksamma varav 1 886 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Helsingborg finns det 11 251 aktiebolag, 424 handelsbolag, 163 kommanditbolag och 6 184 enskilda firmor samt 3 245 övriga bolag.

  • I Helsingborgs kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 210 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 11 251 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 706 KSEK vilket är 17,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 125 konkurser skett men 1 886 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Helsingborgs kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 1 923 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 56 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Helsingborgs kommun på plats 44 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 125 st vilket räknat per invånare placerar Helsingborgs kommun på plats 15 av 290.
  • Helsingborgs kommun har 143 089 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 150 224 561 KSEK, vilket ger 1 050 KSEK per invånare och placerar Helsingborg på plats 26 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Helsingborgs kommun blir detta 9 459 488 KSEK och per invånare 66 KSEK, vilket placerar Helsingborg på plats 49 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Helsingborgs kommun har 59 991 275 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 31 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 940 034 KSEK i skatt, vilket ger 14 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Helsingborgs kommuns aktiebolag plats 41 av 290 vad gäller inbetald skatt.