Företag i Hofors kommun (1 012 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 1 071 företag verksamma varav 75 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hofors finns det 280 aktiebolag, 19 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 501 enskilda firmor samt 268 övriga bolag.

  • I Hofors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 280 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 34 481 KSEK vilket är 92,4 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 75 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hofors kommun är 10,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 41 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 217 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hofors kommun på plats 274 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Hofors kommun på plats 270 av 290.
  • Hofors kommun har 9 617 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 723 726 KSEK, vilket ger 907 KSEK per invånare och placerar Hofors på plats 42 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hofors kommun blir detta 748 539 KSEK och per invånare 78 KSEK, vilket placerar Hofors på plats 36 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hofors kommun har 493 395 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 270 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 61 941 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hofors kommuns aktiebolag plats 127 av 290 vad gäller inbetald skatt.