Företag i Järfälla kommun (8 768 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

J

Snabbfakta

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och här finns 8 631 företag verksamma varav 926 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Järfälla finns det 3 873 aktiebolag, 252 handelsbolag, 66 kommanditbolag och 3 352 enskilda firmor samt 1 088 övriga bolag.

  • I Järfälla kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 38 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 873 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 333 KSEK vilket är 36,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 47 konkurser skett men 926 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Järfälla kommun är 8,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 1 763 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 26 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Järfälla kommun på plats 83 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 47 st vilket räknat per invånare placerar Järfälla kommun på plats 58 av 290.
  • Järfälla kommun har 76 055 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 37 931 776 KSEK, vilket ger 499 KSEK per invånare och placerar Järfälla på plats 136 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Järfälla kommun blir detta 2 416 214 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Järfälla på plats 163 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Järfälla kommun har 9 561 123 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 166 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 619 059 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Järfälla kommuns aktiebolag plats 91 av 290 vad gäller inbetald skatt.