Företag i Jönköpings kommun (18 903 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

G

H

J

L

M

N

T

V

Snabbfakta

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och här finns 20 164 företag verksamma varav 1 637 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Jönköping finns det 9 655 aktiebolag, 332 handelsbolag, 76 kommanditbolag och 6 928 enskilda firmor samt 3 173 övriga bolag.

  • I Jönköpings kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 151 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9 655 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 151 KSEK vilket är 21,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 91 konkurser skett men 1 637 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Jönköpings kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 2 269 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 48 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Jönköpings kommun på plats 99 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 91 st vilket räknat per invånare placerar Jönköpings kommun på plats 48 av 290.
  • Jönköpings kommun har 137 171 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 123 338 153 KSEK, vilket ger 899 KSEK per invånare och placerar Jönköping på plats 44 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Jönköpings kommun blir detta 9 168 279 KSEK och per invånare 67 KSEK, vilket placerar Jönköping på plats 48 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Jönköpings kommun har 55 006 799 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 35 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 446 602 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Jönköpings kommuns aktiebolag plats 64 av 290 vad gäller inbetald skatt.