Företag i Jönköpings kommun (19,022 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

G

H

J

L

M

N

T

V

Snabbfakta

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och här finns 20,311 företag verksamma varav 1,560 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Jönköping finns det 9,834 aktiebolag, 324 handelsbolag, 72 kommanditbolag och 6,905 enskilda firmor samt 3,176 övriga bolag.

  • I Jönköpings kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 163 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9,834 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14,325 KSEK vilket är 28.3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 95 konkurser skett men 1,560 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Jönköpings kommun är 9.4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 1,922 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 38 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Jönköpings kommun på plats 109 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 95 st vilket räknat per invånare placerar Jönköpings kommun på plats 46 av 290.
  • Jönköpings kommun har 137,171 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 127,346,601 KSEK, vilket ger 928 KSEK per invånare och placerar Jönköping på plats 43 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Jönköpings kommun blir detta 6,770,949 KSEK och per invånare 49 KSEK, vilket placerar Jönköping på plats 90 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Jönköpings kommun har 61,510,253 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 30 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1,267,297 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Jönköpings kommuns aktiebolag plats 79 av 290 vad gäller inbetald skatt.