Företag i Köpings kommun (2 871 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och här finns 3 185 företag verksamma varav 224 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Köping finns det 1 103 aktiebolag, 78 handelsbolag, 24 kommanditbolag och 1 318 enskilda firmor samt 662 övriga bolag.

  • I Köpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 30 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 103 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 609 KSEK vilket är 7,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 224 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Köpings kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 120 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 217 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Köpings kommun på plats 262 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Köpings kommun på plats 132 av 290.
  • Köpings kommun har 26 128 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 16 459 466 KSEK, vilket ger 630 KSEK per invånare och placerar Köping på plats 94 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Köpings kommun blir detta 594 134 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Köping på plats 218 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Köpings kommun har 2 895 432 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 193 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 165 095 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Köpings kommuns aktiebolag plats 132 av 290 vad gäller inbetald skatt.