Företag i Kalmar kommun (9 078 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

H

K

L

N

P

R

S

T

V

Å

Snabbfakta

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och här finns 10 058 företag verksamma varav 779 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kalmar finns det 4 555 aktiebolag, 198 handelsbolag, 81 kommanditbolag och 3 551 enskilda firmor samt 1 673 övriga bolag.

  • I Kalmar kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 68 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 555 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 393 KSEK vilket är 32,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 39 konkurser skett men 779 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kalmar kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 743 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 77 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kalmar kommun på plats 96 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 39 st vilket räknat per invånare placerar Kalmar kommun på plats 76 av 290.
  • Kalmar kommun har 67 295 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 51 032 835 KSEK, vilket ger 758 KSEK per invånare och placerar Kalmar på plats 75 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kalmar kommun blir detta 3 661 447 KSEK och per invånare 54 KSEK, vilket placerar Kalmar på plats 77 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kalmar kommun har 20 770 939 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 49 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 535 760 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kalmar kommuns aktiebolag plats 100 av 290 vad gäller inbetald skatt.