Företag i Karlskrona kommun (7 706 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

D

E

F

H

J

K

L

N

R

S

T

Snabbfakta

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och här finns 8 859 företag verksamma varav 610 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlskrona finns det 2 894 aktiebolag, 157 handelsbolag, 51 kommanditbolag och 3 865 enskilda firmor samt 1 892 övriga bolag.

  • I Karlskrona kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 33 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 894 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 234 KSEK vilket är 42,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 17 konkurser skett men 610 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlskrona kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 433 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 172 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlskrona kommun på plats 242 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 17 st vilket räknat per invånare placerar Karlskrona kommun på plats 234 av 290.
  • Karlskrona kommun har 66 611 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 26 671 047 KSEK, vilket ger 400 KSEK per invånare och placerar Karlskrona på plats 190 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlskrona kommun blir detta 2 504 536 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Karlskrona på plats 126 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Karlskrona kommun har 9 208 707 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 139 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 230 975 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Karlskrona kommuns aktiebolag plats 241 av 290 vad gäller inbetald skatt.