Företag i Klippans kommun (2 412 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Klippans kommun ligger i Skåne län och här finns 2 536 företag verksamma varav 203 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Klippan finns det 782 aktiebolag, 52 handelsbolag, 16 kommanditbolag och 1 240 enskilda firmor samt 446 övriga bolag.

  • I Klippans kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 782 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 371 KSEK vilket är 25,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 203 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Klippans kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 138 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 141 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Klippans kommun på plats 104 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Klippans kommun på plats 103 av 290.
  • Klippans kommun har 17 403 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 346 512 KSEK, vilket ger 537 KSEK per invånare och placerar Klippan på plats 129 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Klippans kommun blir detta 807 659 KSEK och per invånare 46 KSEK, vilket placerar Klippan på plats 94 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Klippans kommun har 1 377 733 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 229 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 154 978 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Klippans kommuns aktiebolag plats 77 av 290 vad gäller inbetald skatt.