Företag i Knivsta kommun (2 815 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och här finns 2 444 företag verksamma varav 254 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Knivsta finns det 1 082 aktiebolag, 43 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 1 017 enskilda firmor samt 289 övriga bolag.

  • I Knivsta kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 082 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 201 KSEK vilket är 76,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 254 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Knivsta kommun är 6,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 113 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 184 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Knivsta kommun på plats 32 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Knivsta kommun på plats 141 av 290.
  • Knivsta kommun har 17 943 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 020 693 KSEK, vilket ger 224 KSEK per invånare och placerar Knivsta på plats 271 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Knivsta kommun blir detta 335 556 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Knivsta på plats 247 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Knivsta kommun har 2 611 442 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 126 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 76 532 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Knivsta kommuns aktiebolag plats 209 av 290 vad gäller inbetald skatt.