Just nu har vi problem att skicka e-post. Vid frågor kontakta vår kundservice

Företag i Kramfors kommun (2 380 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 3 487 företag verksamma varav 188 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kramfors finns det 722 aktiebolag, 73 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 1 753 enskilda firmor samt 921 övriga bolag.

  • I Kramfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 722 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 164 KSEK vilket är 15,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 18 konkurser skett men 188 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kramfors kommun är 12,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 244 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 73 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kramfors kommun på plats 191 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 18 st vilket räknat per invånare placerar Kramfors kommun på plats 9 av 290.
  • Kramfors kommun har 18 644 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 069 008 KSEK, vilket ger 540 KSEK per invånare och placerar Kramfors på plats 124 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kramfors kommun blir detta 1 369 243 KSEK och per invånare 73 KSEK, vilket placerar Kramfors på plats 41 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kramfors kommun har 1 395 134 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 236 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 260 960 KSEK i skatt, vilket ger 14 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kramfors kommuns aktiebolag plats 39 av 290 vad gäller inbetald skatt.