Företag i Kristinehamns kommun (2 923 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och här finns 3 184 företag verksamma varav 177 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kristinehamn finns det 1 144 aktiebolag, 45 handelsbolag, 22 kommanditbolag och 1 306 enskilda firmor samt 667 övriga bolag.

  • I Kristinehamns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 144 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 555 KSEK vilket är 24,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 21 konkurser skett men 177 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kristinehamns kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 136 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 191 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kristinehamns kommun på plats 283 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 21 st vilket räknat per invånare placerar Kristinehamns kommun på plats 16 av 290.
  • Kristinehamns kommun har 24 625 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 259 811 KSEK, vilket ger 579 KSEK per invånare och placerar Kristinehamn på plats 107 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kristinehamns kommun blir detta 1 505 491 KSEK och per invånare 61 KSEK, vilket placerar Kristinehamn på plats 62 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kristinehamns kommun har 2 694 979 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 198 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 152 663 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kristinehamns kommuns aktiebolag plats 138 av 290 vad gäller inbetald skatt.