Företag i Krokoms kommun (3 422 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och här finns 3 981 företag verksamma varav 183 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Krokom finns det 789 aktiebolag, 36 handelsbolag, 10 kommanditbolag och 2 356 enskilda firmor samt 790 övriga bolag.

  • I Krokoms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 789 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 283 KSEK vilket är 70,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 183 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Krokoms kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 30 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 246 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Krokoms kommun på plats 79 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Krokoms kommun på plats 250 av 290.
  • Krokoms kommun har 14 898 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 846 240 KSEK, vilket ger 258 KSEK per invånare och placerar Krokom på plats 263 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Krokoms kommun blir detta 287 043 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Krokom på plats 243 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Krokoms kommun har 783 814 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 267 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 53 919 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Krokoms kommuns aktiebolag plats 237 av 290 vad gäller inbetald skatt.