Företag i Kungsörs kommun (1 017 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och här finns 1 019 företag verksamma varav 74 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kungsör finns det 364 aktiebolag, 19 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 447 enskilda firmor samt 188 övriga bolag.

  • I Kungsörs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 364 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 332 KSEK vilket är 59,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 74 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kungsörs kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 53 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 175 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kungsörs kommun på plats 254 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Kungsörs kommun på plats 10 av 290.
  • Kungsörs kommun har 8 574 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 434 331 KSEK, vilket ger 284 KSEK per invånare och placerar Kungsör på plats 253 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kungsörs kommun blir detta 219 139 KSEK och per invånare 26 KSEK, vilket placerar Kungsör på plats 197 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kungsörs kommun har 663 588 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 231 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 30 283 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kungsörs kommuns aktiebolag plats 240 av 290 vad gäller inbetald skatt.