Företag i Kungsbacka kommun (14 548 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

H

K

L

O

S

T

V

Å

Snabbfakta

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och här finns 14 251 företag verksamma varav 1 031 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kungsbacka finns det 7 160 aktiebolag, 320 handelsbolag, 170 kommanditbolag och 4 808 enskilda firmor samt 1 793 övriga bolag.

  • I Kungsbacka kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 58 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7 160 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 312 KSEK vilket är 64,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 24 konkurser skett men 1 031 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kungsbacka kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 936 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 84 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kungsbacka kommun på plats 60 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 24 st vilket räknat per invånare placerar Kungsbacka kommun på plats 218 av 290.
  • Kungsbacka kommun har 81 683 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 40 951 716 KSEK, vilket ger 501 KSEK per invånare och placerar Kungsbacka på plats 135 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kungsbacka kommun blir detta 2 687 563 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Kungsbacka på plats 153 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kungsbacka kommun har 12 564 298 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 119 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 671 448 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kungsbacka kommuns aktiebolag plats 86 av 290 vad gäller inbetald skatt.