Företag i Laholms kommun (4 371 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Laholms kommun ligger i Hallands län och här finns 4 735 företag verksamma varav 326 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Laholm finns det 1 581 aktiebolag, 96 handelsbolag, 21 kommanditbolag och 2 419 enskilda firmor samt 618 övriga bolag.

  • I Laholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 23 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 581 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 686 KSEK vilket är 57,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 326 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Laholms kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 304 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 74 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Laholms kommun på plats 46 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Laholms kommun på plats 170 av 290.
  • Laholms kommun har 25 101 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 944 969 KSEK, vilket ger 436 KSEK per invånare och placerar Laholm på plats 167 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Laholms kommun blir detta 761 225 KSEK och per invånare 30 KSEK, vilket placerar Laholm på plats 169 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Laholms kommun har 4 545 188 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 97 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 129 697 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Laholms kommuns aktiebolag plats 176 av 290 vad gäller inbetald skatt.