Företag i Laxå kommun (876 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Laxå kommun ligger i Örebro län och här finns 956 företag verksamma varav 49 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Laxå finns det 309 aktiebolag, 16 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 407 enskilda firmor samt 220 övriga bolag.

  • I Laxå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 309 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 246 KSEK vilket är 42,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 49 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Laxå kommun är 10,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 40 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 168 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Laxå kommun på plats 262 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Laxå kommun på plats 98 av 290.
  • Laxå kommun har 5 646 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 807 427 KSEK, vilket ger 497 KSEK per invånare och placerar Laxå på plats 136 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Laxå kommun blir detta 210 788 KSEK och per invånare 37 KSEK, vilket placerar Laxå på plats 121 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Laxå kommun har 764 344 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 146 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 26 364 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Laxå kommuns aktiebolag plats 190 av 290 vad gäller inbetald skatt.