Företag i Leksands kommun (3 783 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och här finns 4 077 företag verksamma varav 234 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Leksand finns det 997 aktiebolag, 44 handelsbolag, 10 kommanditbolag och 2 263 enskilda firmor samt 763 övriga bolag.

  • I Leksands kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 997 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 524 KSEK vilket är 6,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 234 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Leksands kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 137 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 114 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Leksands kommun på plats 19 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Leksands kommun på plats 206 av 290.
  • Leksands kommun har 15 591 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 17 649 570 KSEK, vilket ger 1 132 KSEK per invånare och placerar Leksand på plats 25 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Leksands kommun blir detta 1 254 295 KSEK och per invånare 80 KSEK, vilket placerar Leksand på plats 34 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Leksands kommun har 3 629 545 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 70 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 162 737 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Leksands kommuns aktiebolag plats 62 av 290 vad gäller inbetald skatt.