Företag i Lidingö kommun (10 369 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lidingö kommun ligger i Stockholms län och här finns 9 141 företag verksamma varav 736 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lidingö finns det 5 082 aktiebolag, 217 handelsbolag, 73 kommanditbolag och 2 924 enskilda firmor samt 845 övriga bolag.

  • I Lidingö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 22 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 082 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 081 KSEK vilket är 77,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 21 konkurser skett men 736 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lidingö kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 486 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 97 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lidingö kommun på plats 17 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 21 st vilket räknat per invånare placerar Lidingö kommun på plats 144 av 290.
  • Lidingö kommun har 47 111 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 18 814 302 KSEK, vilket ger 399 KSEK per invånare och placerar Lidingö på plats 190 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lidingö kommun blir detta 1 584 839 KSEK och per invånare 34 KSEK, vilket placerar Lidingö på plats 148 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lidingö kommun har 13 305 032 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 55 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 363 525 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lidingö kommuns aktiebolag plats 104 av 290 vad gäller inbetald skatt.