Företag i Lindesbergs kommun (3 256 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och här finns 3 576 företag verksamma varav 219 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lindesberg finns det 890 aktiebolag, 62 handelsbolag, 20 kommanditbolag och 1 878 enskilda firmor samt 726 övriga bolag.

  • I Lindesbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 16 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 890 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 17 770 KSEK vilket är 1,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 219 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lindesbergs kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 437 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 42 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lindesbergs kommun på plats 235 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Lindesbergs kommun på plats 190 av 290.
  • Lindesbergs kommun har 23 661 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 268 952 KSEK, vilket ger 603 KSEK per invånare och placerar Lindesberg på plats 106 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lindesbergs kommun blir detta 1 387 938 KSEK och per invånare 59 KSEK, vilket placerar Lindesberg på plats 67 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lindesbergs kommun har 3 603 021 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 118 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 183 247 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lindesbergs kommuns aktiebolag plats 102 av 290 vad gäller inbetald skatt.