Företag i Ljungby kommun (4 860 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och här finns 5 242 företag verksamma varav 279 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ljungby finns det 1 323 aktiebolag, 67 handelsbolag, 15 kommanditbolag och 2 972 enskilda firmor samt 865 övriga bolag.

  • I Ljungby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 37 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 323 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 858 KSEK vilket är 22,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 279 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ljungby kommun är 11,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 187 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 172 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ljungby kommun på plats 202 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Ljungby kommun på plats 175 av 290.
  • Ljungby kommun har 28 243 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 16 823 123 KSEK, vilket ger 596 KSEK per invånare och placerar Ljungby på plats 103 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ljungby kommun blir detta 1 372 634 KSEK och per invånare 49 KSEK, vilket placerar Ljungby på plats 85 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ljungby kommun har 4 015 037 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 135 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 231 129 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ljungby kommuns aktiebolag plats 89 av 290 vad gäller inbetald skatt.