Företag i Ljusnarsbergs kommun (729 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och här finns 792 företag verksamma varav 49 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ljusnarsberg finns det 190 aktiebolag, 16 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 362 enskilda firmor samt 220 övriga bolag.

  • I Ljusnarsbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 190 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 18 865 KSEK vilket är 5,4 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 49 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ljusnarsbergs kommun är 14,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 40 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 138 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ljusnarsbergs kommun på plats 199 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Ljusnarsbergs kommun på plats 21 av 290.
  • Ljusnarsbergs kommun har 4 952 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 433 403 KSEK, vilket ger 693 KSEK per invånare och placerar Ljusnarsberg på plats 86 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ljusnarsbergs kommun blir detta 314 528 KSEK och per invånare 64 KSEK, vilket placerar Ljusnarsberg på plats 58 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ljusnarsbergs kommun har 236 254 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 274 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 64 566 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ljusnarsbergs kommuns aktiebolag plats 44 av 290 vad gäller inbetald skatt.