Företag i Lomma kommun (3 671 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lomma kommun ligger i Skåne län och här finns 3 557 företag verksamma varav 263 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lomma finns det 1 981 aktiebolag, 95 handelsbolag, 23 kommanditbolag och 1 088 enskilda firmor samt 370 övriga bolag.

  • I Lomma kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 981 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 3 838 KSEK vilket är 78,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 263 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lomma kommun är 8,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 216 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 131 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lomma kommun på plats 146 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Lomma kommun på plats 238 av 290.
  • Lomma kommun har 24 213 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 903 808 KSEK, vilket ger 285 KSEK per invånare och placerar Lomma på plats 252 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lomma kommun blir detta 577 077 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Lomma på plats 207 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lomma kommun har 2 538 644 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 201 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 148 736 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lomma kommuns aktiebolag plats 139 av 290 vad gäller inbetald skatt.