Företag i Lycksele kommun (2 346 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och här finns 2 671 företag verksamma varav 161 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lycksele finns det 651 aktiebolag, 18 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 463 enskilda firmor samt 536 övriga bolag.

  • I Lycksele kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 651 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 417 KSEK vilket är 36,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 161 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lycksele kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 167 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 54 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lycksele kommun på plats 48 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Lycksele kommun på plats 46 av 290.
  • Lycksele kommun har 12 281 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 839 051 KSEK, vilket ger 557 KSEK per invånare och placerar Lycksele på plats 119 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lycksele kommun blir detta 441 552 KSEK och per invånare 36 KSEK, vilket placerar Lycksele på plats 133 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lycksele kommun har 1 414 688 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 186 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 74 468 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lycksele kommuns aktiebolag plats 142 av 290 vad gäller inbetald skatt.