Företag i Mölndals kommun (9 328 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

G

K

L

M

P

Snabbfakta

Mölndals kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 8 572 företag verksamma varav 744 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mölndal finns det 4 452 aktiebolag, 220 handelsbolag, 155 kommanditbolag och 2 754 enskilda firmor samt 991 övriga bolag.

  • I Mölndals kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 120 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 452 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 24 443 KSEK vilket är 36,5 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 33 konkurser skett men 744 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Mölndals kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 890 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 68 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Mölndals kommun på plats 122 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 33 st vilket räknat per invånare placerar Mölndals kommun på plats 110 av 290.
  • Mölndals kommun har 65 779 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 98 236 124 KSEK, vilket ger 1 493 KSEK per invånare och placerar Mölndal på plats 14 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Mölndals kommun blir detta 11 788 834 KSEK och per invånare 179 KSEK, vilket placerar Mölndal på plats 11 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Mölndals kommun har 19 035 693 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 51 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 969 974 KSEK i skatt, vilket ger 15 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Mölndals kommuns aktiebolag plats 36 av 290 vad gäller inbetald skatt.