Företag i Malå kommun (751 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Malå kommun ligger i Västerbottens län och här finns 796 företag verksamma varav 45 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Malå finns det 132 aktiebolag, 7 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 536 enskilda firmor samt 120 övriga bolag.

  • I Malå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 132 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 740 KSEK vilket är 45,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 45 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Malå kommun är 12,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -21 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 287 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Malå kommun på plats 27 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Malå kommun på plats 50 av 290.
  • Malå kommun har 3 122 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 178 559 KSEK, vilket ger 378 KSEK per invånare och placerar Malå på plats 203 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Malå kommun blir detta 120 683 KSEK och per invånare 39 KSEK, vilket placerar Malå på plats 115 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Malå kommun har 384 033 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 172 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 24 822 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Malå kommuns aktiebolag plats 97 av 290 vad gäller inbetald skatt.