Företag i Malmö kommun-Öster (30 086 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

M

O

Snabbfakta

Malmö kommun ligger i Skåne län och här finns 53 051 företag verksamma varav 5 660 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Malmö finns det 26 358 aktiebolag, 1 044 handelsbolag, 477 kommanditbolag och 16 622 enskilda firmor samt 8 550 övriga bolag.

  • I Malmö kommun finns det 4 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 560 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 26 358 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 20 848 KSEK vilket är 16,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 333 konkurser skett men 5 660 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Malmö kommun är 8,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 33 967 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 7 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Malmö kommun på plats 13 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 333 st vilket räknat per invånare placerar Malmö kommun på plats 7 av 290.
  • Malmö kommun har 332 855 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 487 560 676 KSEK, vilket ger 1 465 KSEK per invånare och placerar Malmö på plats 17 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Malmö kommun blir detta 15 284 407 KSEK och per invånare 46 KSEK, vilket placerar Malmö på plats 94 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Malmö kommun har 641 089 073 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 5 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 5 538 456 KSEK i skatt, vilket ger 17 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Malmö kommuns aktiebolag plats 30 av 290 vad gäller inbetald skatt.