Företag i Malmö kommun-Väster (15 510 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

K

L

M

T

V

Snabbfakta

Malmö kommun ligger i Skåne län och här finns 53 354 företag verksamma varav 5 632 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Malmö finns det 26 618 aktiebolag, 1 020 handelsbolag, 468 kommanditbolag och 16 689 enskilda firmor samt 8 559 övriga bolag.

  • I Malmö kommun finns det 5 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 565 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 26 618 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 21 523 KSEK vilket är 20,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 327 konkurser skett men 5 632 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Malmö kommun är 8,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 29 262 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 5 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Malmö kommun på plats 11 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 327 st vilket räknat per invånare placerar Malmö kommun på plats 8 av 290.
  • Malmö kommun har 332 855 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 504 527 494 KSEK, vilket ger 1 516 KSEK per invånare och placerar Malmö på plats 15 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Malmö kommun blir detta 15 579 072 KSEK och per invånare 47 KSEK, vilket placerar Malmö på plats 92 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Malmö kommun har 667 585 866 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 5 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 5 444 233 KSEK i skatt, vilket ger 16 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Malmö kommuns aktiebolag plats 28 av 290 vad gäller inbetald skatt.