Företag i Markaryds kommun (1 620 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Markaryds kommun ligger i Kronobergs län och här finns 1 711 företag verksamma varav 107 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Markaryd finns det 535 aktiebolag, 26 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 906 enskilda firmor samt 237 övriga bolag.

  • I Markaryds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 535 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 30 643 KSEK vilket är 71,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 107 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Markaryds kommun är 12,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 398 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 16 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Markaryds kommun på plats 164 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Markaryds kommun på plats 24 av 290.
  • Markaryds kommun har 10 155 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 984 413 KSEK, vilket ger 1 476 KSEK per invånare och placerar Markaryd på plats 15 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Markaryds kommun blir detta 1 752 702 KSEK och per invånare 173 KSEK, vilket placerar Markaryd på plats 13 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Markaryds kommun har 15 775 735 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 8 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 570 879 KSEK i skatt, vilket ger 56 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Markaryds kommuns aktiebolag plats 8 av 290 vad gäller inbetald skatt.