Företag i Marks kommun (5 838 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 6 185 företag verksamma varav 414 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Mark finns det 2 034 aktiebolag, 107 handelsbolag, 38 kommanditbolag och 3 083 enskilda firmor samt 923 övriga bolag.

  • I Marks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 35 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 034 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 630 KSEK vilket är 46,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 414 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Marks kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 275 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 140 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Marks kommun på plats 85 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Marks kommun på plats 221 av 290.
  • Marks kommun har 34 450 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 17 979 546 KSEK, vilket ger 522 KSEK per invånare och placerar Mark på plats 131 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Marks kommun blir detta 1 172 247 KSEK och per invånare 34 KSEK, vilket placerar Mark på plats 144 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Marks kommun har 4 765 540 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 139 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 222 773 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Marks kommuns aktiebolag plats 127 av 290 vad gäller inbetald skatt.