Företag i Motala kommun (3 706 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Motala kommun ligger i Östergötlands län och här finns 5 201 företag verksamma varav 332 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Motala finns det 2 037 aktiebolag, 87 handelsbolag, 19 kommanditbolag och 2 035 enskilda firmor samt 1 023 övriga bolag.

  • I Motala kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 21 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 037 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 500 KSEK vilket är 58,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 18 konkurser skett men 332 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Motala kommun är 10,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 221 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 201 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Motala kommun på plats 277 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 18 st vilket räknat per invånare placerar Motala kommun på plats 157 av 290.
  • Motala kommun har 43 498 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 13 926 992 KSEK, vilket ger 320 KSEK per invånare och placerar Motala på plats 229 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Motala kommun blir detta 998 727 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Motala på plats 218 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Motala kommun har 4 840 766 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 194 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 165 398 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Motala kommuns aktiebolag plats 230 av 290 vad gäller inbetald skatt.