Företag i Munkedals kommun (1 874 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 051 företag verksamma varav 110 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Munkedal finns det 578 aktiebolag, 25 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 1 011 enskilda firmor samt 424 övriga bolag.

  • I Munkedals kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 578 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 414 KSEK vilket är 30,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 110 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Munkedals kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 58 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 188 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Munkedals kommun på plats 165 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Munkedals kommun på plats 24 av 290.
  • Munkedals kommun har 10 371 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 604 353 KSEK, vilket ger 637 KSEK per invånare och placerar Munkedal på plats 92 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Munkedals kommun blir detta 614 689 KSEK och per invånare 59 KSEK, vilket placerar Munkedal på plats 67 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Munkedals kommun har 1 419 969 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 142 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 76 672 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Munkedals kommuns aktiebolag plats 113 av 290 vad gäller inbetald skatt.