Företag i Nässjö kommun (4 176 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och här finns 4 324 företag verksamma varav 300 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nässjö finns det 1 418 aktiebolag, 42 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 2 156 enskilda firmor samt 695 övriga bolag.

  • I Nässjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 38 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 418 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 851 KSEK vilket är 17,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 300 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nässjö kommun är 11,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 392 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 70 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nässjö kommun på plats 220 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Nässjö kommun på plats 240 av 290.
  • Nässjö kommun har 31 131 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 19 499 431 KSEK, vilket ger 626 KSEK per invånare och placerar Nässjö på plats 94 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nässjö kommun blir detta 1 147 330 KSEK och per invånare 37 KSEK, vilket placerar Nässjö på plats 128 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nässjö kommun har 3 795 870 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 175 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 209 153 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nässjö kommuns aktiebolag plats 123 av 290 vad gäller inbetald skatt.