Företag i Nordmalings kommun (1 579 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län och här finns 1 690 företag verksamma varav 67 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nordmaling finns det 273 aktiebolag, 17 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 992 enskilda firmor samt 404 övriga bolag.

  • I Nordmalings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 273 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 987 KSEK vilket är 49,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 67 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nordmalings kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -4 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 268 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nordmalings kommun på plats 223 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Nordmalings kommun på plats 265 av 290.
  • Nordmalings kommun har 7 124 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 210 724 KSEK, vilket ger 310 KSEK per invånare och placerar Nordmaling på plats 236 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nordmalings kommun blir detta 181 126 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Nordmaling på plats 200 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nordmalings kommun har 414 751 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 258 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 31 609 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nordmalings kommuns aktiebolag plats 200 av 290 vad gäller inbetald skatt.