Företag i Nyköpings kommun (7 530 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

E

J

N

S

T

V

Å

Snabbfakta

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och här finns 8 086 företag verksamma varav 617 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nyköping finns det 3 431 aktiebolag, 132 handelsbolag, 51 kommanditbolag och 2 802 enskilda firmor samt 1 670 övriga bolag.

  • I Nyköpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 46 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 431 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 922 KSEK vilket är 55,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 35 konkurser skett men 617 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nyköpings kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 745 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 56 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nyköpings kommun på plats 131 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 35 st vilket räknat per invånare placerar Nyköpings kommun på plats 52 av 290.
  • Nyköpings kommun har 55 396 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 24 533 228 KSEK, vilket ger 443 KSEK per invånare och placerar Nyköping på plats 163 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nyköpings kommun blir detta 2 122 999 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Nyköping på plats 117 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nyköpings kommun har 48 530 522 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 15 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 288 018 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nyköpings kommuns aktiebolag plats 174 av 290 vad gäller inbetald skatt.