Företag i Nykvarns kommun (1 490 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och här finns 1 268 företag verksamma varav 110 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nykvarn finns det 599 aktiebolag, 23 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 480 enskilda firmor samt 161 övriga bolag.

  • I Nykvarns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 599 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 514 KSEK vilket är 75,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 110 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nykvarns kommun är 7,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 77 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 141 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nykvarns kommun på plats 167 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Nykvarns kommun på plats 180 av 290.
  • Nykvarns kommun har 10 608 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 374 477 KSEK, vilket ger 224 KSEK per invånare och placerar Nykvarn på plats 275 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nykvarns kommun blir detta 179 074 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Nykvarn på plats 260 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nykvarns kommun har 919 317 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 223 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 26 567 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nykvarns kommuns aktiebolag plats 273 av 290 vad gäller inbetald skatt.