Företag i Nynäshamns kommun (3 701 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och här finns 3 868 företag verksamma varav 293 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Nynäshamn finns det 1 445 aktiebolag, 115 handelsbolag, 31 kommanditbolag och 1 653 enskilda firmor samt 624 övriga bolag.

  • I Nynäshamns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 445 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 015 KSEK vilket är 77,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 293 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Nynäshamns kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 205 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 165 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Nynäshamns kommun på plats 174 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Nynäshamns kommun på plats 128 av 290.
  • Nynäshamns kommun har 28 048 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 251 604 KSEK, vilket ger 187 KSEK per invånare och placerar Nynäshamn på plats 283 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Nynäshamns kommun blir detta 390 396 KSEK och per invånare 14 KSEK, vilket placerar Nynäshamn på plats 269 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Nynäshamns kommun har 1 346 550 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 274 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 78 647 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Nynäshamns kommuns aktiebolag plats 270 av 290 vad gäller inbetald skatt.