Företag i Olofströms kommun (1 569 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Olofströms kommun ligger i Blekinge län och här finns 1 645 företag verksamma varav 102 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Olofström finns det 434 aktiebolag, 29 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 887 enskilda firmor samt 282 övriga bolag.

  • I Olofströms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 434 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 200 KSEK vilket är 26,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 102 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Olofströms kommun är 12,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -9 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 271 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Olofströms kommun på plats 279 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Olofströms kommun på plats 142 av 290.
  • Olofströms kommun har 13 476 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 266 800 KSEK, vilket ger 391 KSEK per invånare och placerar Olofström på plats 195 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Olofströms kommun blir detta 236 433 KSEK och per invånare 18 KSEK, vilket placerar Olofström på plats 255 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Olofströms kommun har 1 651 343 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 173 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 45 627 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Olofströms kommuns aktiebolag plats 247 av 290 vad gäller inbetald skatt.