Företag i Partille kommun (4 851 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 4 261 företag verksamma varav 392 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Partille finns det 2 116 aktiebolag, 108 handelsbolag, 91 kommanditbolag och 1 463 enskilda firmor samt 483 övriga bolag.

  • I Partille kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 116 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 702 KSEK vilket är 62,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 18 konkurser skett men 392 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Partille kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 399 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 93 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Partille kommun på plats 181 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 18 st vilket räknat per invånare placerar Partille kommun på plats 126 av 290.
  • Partille kommun har 37 826 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 499 618 KSEK, vilket ger 330 KSEK per invånare och placerar Partille på plats 225 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Partille kommun blir detta 868 249 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Partille på plats 219 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Partille kommun har 3 351 705 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 218 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 200 835 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Partille kommuns aktiebolag plats 166 av 290 vad gäller inbetald skatt.