Företag i Perstorps kommun (821 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Perstorps kommun ligger i Skåne län och här finns 888 företag verksamma varav 71 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Perstorp finns det 241 aktiebolag, 16 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 453 enskilda firmor samt 177 övriga bolag.

  • I Perstorps kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 20 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 241 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 57 740 KSEK vilket är 222,5 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 71 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Perstorps kommun är 12,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 68 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 117 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Perstorps kommun på plats 210 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Perstorps kommun på plats 89 av 290.
  • Perstorps kommun har 7 365 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 702 804 KSEK, vilket ger 1 725 KSEK per invånare och placerar Perstorp på plats 12 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Perstorps kommun blir detta 810 450 KSEK och per invånare 110 KSEK, vilket placerar Perstorp på plats 25 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Perstorps kommun har 19 607 298 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 4 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in - 76 447 KSEK i skatt, vilket ger - 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Perstorps kommuns aktiebolag plats 289 av 290 vad gäller inbetald skatt.