Företag i Piteå kommun (7 022 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

H

J

K

L

N

P

R

S

Ä

Ö

Snabbfakta

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och här finns 7 162 företag verksamma varav 507 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Piteå finns det 2 337 aktiebolag, 59 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 3 583 enskilda firmor samt 1 166 övriga bolag.

  • I Piteå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 39 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 337 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 304 KSEK vilket är 7,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 14 konkurser skett men 507 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Piteå kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 239 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 187 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Piteå kommun på plats 92 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 14 st vilket räknat per invånare placerar Piteå kommun på plats 200 av 290.
  • Piteå kommun har 42 205 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 40 093 764 KSEK, vilket ger 950 KSEK per invånare och placerar Piteå på plats 37 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Piteå kommun blir detta 5 292 922 KSEK och per invånare 125 KSEK, vilket placerar Piteå på plats 18 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Piteå kommun har 7 825 399 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 93 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 315 226 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Piteå kommuns aktiebolag plats 109 av 290 vad gäller inbetald skatt.