Företag i Robertsfors kommun (1 687 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och här finns 1 714 företag verksamma varav 75 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Robertsfors finns det 275 aktiebolag, 15 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 012 enskilda firmor samt 409 övriga bolag.

  • I Robertsfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 275 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 358 KSEK vilket är 58,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 75 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Robertsfors kommun är 12,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 23 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 237 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Robertsfors kommun på plats 138 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Robertsfors kommun på plats 209 av 290.
  • Robertsfors kommun har 6 805 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 824 805 KSEK, vilket ger 268 KSEK per invånare och placerar Robertsfors på plats 259 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Robertsfors kommun blir detta 133 469 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Robertsfors på plats 241 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Robertsfors kommun har 214 943 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 285 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 22 924 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Robertsfors kommuns aktiebolag plats 247 av 290 vad gäller inbetald skatt.