Företag i Säters kommun (1 594 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Säters kommun ligger i Dalarnas län och här finns 2 166 företag verksamma varav 115 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Säter finns det 572 aktiebolag, 20 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 140 enskilda firmor samt 431 övriga bolag.

  • I Säters kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 572 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 257 KSEK vilket är 76,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 115 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Säters kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 64 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 182 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Säters kommun på plats 180 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Säters kommun på plats 56 av 290.
  • Säters kommun har 11 176 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 234 758 KSEK, vilket ger 200 KSEK per invånare och placerar Säter på plats 280 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Säters kommun blir detta 203 690 KSEK och per invånare 18 KSEK, vilket placerar Säter på plats 250 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Säters kommun har 764 553 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 245 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 33 522 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Säters kommuns aktiebolag plats 261 av 290 vad gäller inbetald skatt.