Företag i Sävsjö kommun (2 122 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och här finns 2 236 företag verksamma varav 119 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sävsjö finns det 542 aktiebolag, 23 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 1 373 enskilda firmor samt 297 övriga bolag.

  • I Sävsjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 542 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 309 KSEK vilket är 42,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 119 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sävsjö kommun är 12,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 37 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 232 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sävsjö kommun på plats 171 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Sävsjö kommun på plats 258 av 290.
  • Sävsjö kommun har 11 462 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 154 448 KSEK, vilket ger 450 KSEK per invånare och placerar Sävsjö på plats 161 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sävsjö kommun blir detta 480 375 KSEK och per invånare 42 KSEK, vilket placerar Sävsjö på plats 107 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sävsjö kommun har 1 414 829 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 170 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 54 603 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sävsjö kommuns aktiebolag plats 184 av 290 vad gäller inbetald skatt.