Företag i Söderköpings kommun (2 261 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och här finns 2 392 företag verksamma varav 133 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Söderköping finns det 799 aktiebolag, 43 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 1 103 enskilda firmor samt 433 övriga bolag.

  • I Söderköpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 799 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 608 KSEK vilket är 68,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 133 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Söderköpings kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 12 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 258 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Söderköpings kommun på plats 244 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Söderköpings kommun på plats 125 av 290.
  • Söderköpings kommun har 14 544 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 094 035 KSEK, vilket ger 281 KSEK per invånare och placerar Söderköping på plats 257 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Söderköpings kommun blir detta 343 046 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Söderköping på plats 209 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Söderköpings kommun har 1 396 606 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 212 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 58 822 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Söderköpings kommuns aktiebolag plats 219 av 290 vad gäller inbetald skatt.