Företag i Södertälje kommun (11 024 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

E

G

H

J

M

N

S

V

Snabbfakta

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och här finns 11 858 företag verksamma varav 1 083 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Södertälje finns det 5 294 aktiebolag, 260 handelsbolag, 59 kommanditbolag och 4 271 enskilda firmor samt 1 974 övriga bolag.

  • I Södertälje kommun finns det 3 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 59 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 294 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 61 402 KSEK vilket är 242,7 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 64 konkurser skett men 1 083 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Södertälje kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 821 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 145 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Södertälje kommun på plats 126 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 64 st vilket räknat per invånare placerar Södertälje kommun på plats 47 av 290.
  • Södertälje kommun har 95 834 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 291 473 067 KSEK, vilket ger 3 041 KSEK per invånare och placerar Södertälje på plats 8 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Södertälje kommun blir detta 16 657 071 KSEK och per invånare 174 KSEK, vilket placerar Södertälje på plats 12 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Södertälje kommun har 108 867 907 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 11 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 3 625 621 KSEK i skatt, vilket ger 38 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Södertälje kommuns aktiebolag plats 13 av 290 vad gäller inbetald skatt.