Företag i Sölvesborgs kommun (2 323 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och här finns 2 568 företag verksamma varav 168 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sölvesborg finns det 1 007 aktiebolag, 48 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 1 040 enskilda firmor samt 460 övriga bolag.

  • I Sölvesborgs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 16 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 007 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 206 KSEK vilket är 43,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 168 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sölvesborgs kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 213 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 72 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sölvesborgs kommun på plats 221 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Sölvesborgs kommun på plats 31 av 290.
  • Sölvesborgs kommun har 17 486 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 399 746 KSEK, vilket ger 538 KSEK per invånare och placerar Sölvesborg på plats 128 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sölvesborgs kommun blir detta 756 297 KSEK och per invånare 43 KSEK, vilket placerar Sölvesborg på plats 105 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sölvesborgs kommun har 4 151 551 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 66 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 102 781 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sölvesborgs kommuns aktiebolag plats 152 av 290 vad gäller inbetald skatt.