Företag i Salems kommun (1 803 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Salems kommun ligger i Stockholms län och här finns 1 676 företag verksamma varav 162 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Salem finns det 701 aktiebolag, 35 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 699 enskilda firmor samt 234 övriga bolag.

  • I Salems kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 701 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 3 793 KSEK vilket är 78,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 162 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Salems kommun är 7,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 82 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 206 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Salems kommun på plats 211 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Salems kommun på plats 72 av 290.
  • Salems kommun har 16 665 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 317 384 KSEK, vilket ger 139 KSEK per invånare och placerar Salem på plats 288 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Salems kommun blir detta 174 663 KSEK och per invånare 10 KSEK, vilket placerar Salem på plats 279 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Salems kommun har 316 545 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 35 113 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Salems kommuns aktiebolag plats 279 av 290 vad gäller inbetald skatt.