Företag i Sigtuna kommun (6 840 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

M

R

S

Snabbfakta

Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och här finns 6 882 företag verksamma varav 660 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sigtuna finns det 3 129 aktiebolag, 145 handelsbolag, 50 kommanditbolag och 2 638 enskilda firmor samt 920 övriga bolag.

  • I Sigtuna kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 50 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 129 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 133 KSEK vilket är 31,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 38 konkurser skett men 660 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sigtuna kommun är 8,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 819 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 42 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sigtuna kommun på plats 34 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 38 st vilket räknat per invånare placerar Sigtuna kommun på plats 21 av 290.
  • Sigtuna kommun har 46 982 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 33 801 924 KSEK, vilket ger 719 KSEK per invånare och placerar Sigtuna på plats 79 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sigtuna kommun blir detta 267 261 KSEK och per invånare 6 KSEK, vilket placerar Sigtuna på plats 284 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sigtuna kommun har 19 751 640 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 31 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 186 529 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sigtuna kommuns aktiebolag plats 229 av 290 vad gäller inbetald skatt.