Företag i Sjöbo kommun (3 152 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och här finns 3 429 företag verksamma varav 227 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sjöbo finns det 979 aktiebolag, 77 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 1 898 enskilda firmor samt 458 övriga bolag.

  • I Sjöbo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 979 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 080 KSEK vilket är 50,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 227 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sjöbo kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 192 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 92 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sjöbo kommun på plats 84 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Sjöbo kommun på plats 99 av 290.
  • Sjöbo kommun har 19 019 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 818 217 KSEK, vilket ger 411 KSEK per invånare och placerar Sjöbo på plats 187 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sjöbo kommun blir detta 507 941 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Sjöbo på plats 195 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sjöbo kommun har 2 994 898 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 115 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 83 198 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sjöbo kommuns aktiebolag plats 206 av 290 vad gäller inbetald skatt.